Adecto Sp. z o.o.

Od początku działalności koncentruje się na badaniu potrzeb Klienta

Przyświecają nam wartości, które legły u podstaw naszego powstania:

Zaufanie

Na bieżąco obserwujemy zmiany na rynku ubezpieczeń w naszym kraju, śledzimy trendy, analizujemy propozycje produktowe i rozszerzamy swój wachlarz ofert.

Partnerstwo

Dbamy o to, aby zakres i warunki ochrony majątku naszego Klienta rozwijał się równie dynamicznie jak otaczająca go rzeczywistość.

Wzajemność

Na bieżąco obserwujemy zmiany na rynku ubezpieczeń w naszym kraju, śledzimy trendy, analizujemy propozycje produktowe i rozszerzamy swój wachlarz ofert.

O NAS

Adecto Sp. z o. o. od początku działalności koncentruje się na badaniu potrzeb Klienta i dostosowaniu oferty rynkowej do jego wymagań. W swojej codziennej pracy stosujemy najwyższe standardy obsługi: słuchamy, doradzamy i wspieramy w wyborze adekwatnego do zagrożenia zakresu ochrony.

Dane spółki

Adecto Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS 0000717842,
NIP: 527-28-37-482, REGON 369442568, Kapitał zakładowy i wpłacony 5 000 PLN

biuro

Adecto Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87,
00-844 Warszawa
+48 669 982 060
ubezpieczenia@adecto.pl
Polityka Prywatności